Tin mừng LỄ VU QUY Con Gái Bạn NGUYỄN CÔNG THÀNH

Tin mừng LỄ VU QUY Con Gái Bạn NGUYỄN CÔNG THÀNHTin mừng LỄ VU QUY
Con Gái Bạn NGUYỄN CÔNG THÀNH

ANH EM CỰU HS LA SAN BANMÊTHUỘT LỚP 9AB – NK 71-75
Nhận được tin mừng của Gia đình Bạn 
NGUYỄN CÔNG THÀNH và ĐỖ THỊ MAITrân trọng báo tin Lễ Vu Quy
Maria
  NGUYỄN THỊ ÁNH HIỀN
   Thứ Nữ

                                                       Sánh duyên cùng
Đôminicô
  VƯƠNG THANH AN
Út  Nam


Hôn Lễ được cử hành tại 
THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ KIM MAI
GIÁO PHẬN BMT – ĐĂK LĂK

Vào lúc 17 giờ 30',ngày 25.09.2015 (nhằm ngày 13/08  năm Ất Mùi )

Tiệc mừng tổ chức tại TƯ GIA
170/7  ĐƯỜNG LÊ DUẪN – TP.BMT
 Vào lúc 11g00 (Thứ Bảy ) , ngày 03/10/2015 (nhằm ngày 21/8 năm Ất Mùi )
THAY MẶT ANH EM CỰU HS LA SAN BAN MÊ THUỘT Lớp 9AB – NK 71/75
Chúc mừng  hai cháu
NGUYỄN THỊ ÁNH HIỀN & VƯƠNG THANH AN
Trăm Năm Hạnh Phúc
Kính chúc hai họ NGUYỄN – VƯƠNG
Kết chặt tình thông giaChung vui cùng Gia đình Bạn NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN XUÂN VĨNH HIỀN
 

Tác giả bài viết: NGUYỄN XUÂN VĨNH HIỀN

Nguồn tin: www.cuulasanbmt.com