LA SAN HỘI NGỘ 8.8.2018 - HÌNH ẢNH SỰ KIỆN (RƯỢU CẦN)

LA SAN HỘI NGỘ 8.8.2018 - HÌNH ẢNH SỰ KIỆN (RƯỢU CẦN)
LA SAN HỘI NGỘ 8.8.2018 - HÌNH ẢNH SỰ KIỆN (KHAI VỊ RƯỢU CẦN TÂY NGUYÊNPHẦN 2
Tất cả hình ảnh sự kiện tổng hợp nhiều anh em  chụp lại , hình ảnh nhiều chúng tôi không sắp theo thứ tự mong qúi anh chị thông cảm!