LỚP 10AB LA SAN NĂM 1970 - 1975

LỚP 10AB LA SAN NĂM 1970 - 1975
Lớp 10ab....

Các huynh đệ lớp 10 AB... trông rất hùng mạnh...

 

 

 

 

 

 

Găp gỡ La San Hội ngộ - Mai Thôn Sài gòn

 

Lê Văn La Vang ( Louis) ĐT: 0905..661.767 - BLL La San BMT

 

Chị Hoàng Thị Hương Lan - BLL CHS Lasan BMT

 


Lớp Song Nguyên Kỷ niệm 100 ngày Frere Nguyên Tại nhà thờ Chi Lăng

 

Cha Hòang GX Hưng Đạo ( La san Lam Sơn)

 

Thầy Tường - Thầy Khang - Thầy Luyện

 

Frere Hàm và các vi Khách

 

Lớp Song Nguyên trước Linh cửu Frere Nguyên

 

 

ĐGM Trịnh Chính Trực, người tiên phong thành lập trường Lasan BMT

 

Thầy Luyện đại diện BLL cựu HS La san BMT chúc tết ĐGM

 

BLL Cựu HS La San BMT chụp chung với ĐGM Trịnh Chính Trực

 

Nhóm lớp Song Nguyên dự Đám Tang Frere Nguyên, Thăm càc Frere Mai Thôn

Frere Châu

 

Frere Coloban Đào

 

Chụp chung với Frere Châu

 

Thăm Frere Thọ gốc BMT

Tác giả bài viết: Trần Xuân Hồng

Nguồn tin: Cựu HS La San BMT