la san hoi ngo 5

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức LASAN

DANH SÁCH THAM DỰ LA SAN HỘI NGỘ 2014.

Chủ nhật - 03/08/2014 09:33
DANH SÁCH THAM DỰ LA SAN HỘI NGỘ 2014.

DANH SÁCH THAM DỰ LA SAN HỘI NGỘ 2014.  DANH SÁCH THAM DỰ LA SAN HỘI NGỘ 2014

 

 
STT
 
 
HỌ & TÊN
 
TRƯỜNG - PROMO
 
GHI CHÚ
01 SH Phêrô Nguyễn Văn Phát Bề trên Giám Tỉnh Khách Mời
02 SH Giuse Lê Văn Phượng Phụ tá Giám Tỉnh //
03 SH Joseph Trần Ngọc Quí Thủ quỹ TDLSVN //
04 SH V. Ferrier Đoàn Gia Hàm Bề Trên NHD MT //
05 SH Antoine Nguyễn Huy Thọ Quản lý NHD MT //
06 SH Colomban Lê Văn Đào Nhà hưu dưỡng MT //
07 SH Philibert Lê Văn Cẩn Nhà hưu dưỡng MT //
08 SH Albert Nguyễn Quan Tiên Nhà hưu dưỡng MT //
09 SH Appaulinaire Trần Đức Dinh Nhà hưu dưỡng MT //
10 SH Michel Trịnh Phước Hải Nhà hưu dưỡng MT //
11 SH Raymond Đặng Văn Hinh Nhà hưu dưỡng MT //
12 SH Francois Trần Văn Ánh Nhà hưu dưỡng MT //
13 SH Romain Đặng Công Hầu Nhà hưu dưỡng MT //
14 SH Paul Đỗ Chu Phê Nhà hưu dưỡng MT //
15 Giuse Đinh Hoàng Thuận Học viện LS Mai Thôn //
16 Phêrô Hoàng Quang Học viện LS Mai Thôn //
17 Phêrô Trần Văn Dung Học viện LS Mai Thôn //
18 Giuse Phạm Văn Đức Học viện LS Mai Thôn //
19 P.Xavier Võ Hồng Ngọc Hiếu Học viện LS Mai Thôn //
20 Giuse Trần Văn Quang Học viện LS Mai Thôn //
21 Giuse Bùi Trung Thành Học viện LS Mai Thôn //
22 Phêrô Hoàng Đức Bảo Học viện LS Mai Thôn //
23 Phêrô Mai Văm Điền Học viện LS Mai Thôn //
24 Phêrô Phạm Minh Lý Học viện LS Mai Thôn //
25 Antôn Chung Chí Tâm Học viện LS Mai Thôn //
26 Giuse Hoàng Văn Thái Học viện LS Mai Thôn //
27 Giuse Phạm Văn Quyết Học viện LS Mai Thôn //
28 Vinhsơn Phạm Trường Xuân Học viện LS Mai Thôn //
29 Gioan Baotixita Đậu Văn Chức Học viện LS Mai Thôn //
30 Giacôbê Nguyễn Văn Bình Học viện LS Mai Thôn //
31 Phêrô Nguyễn Đình Hòa Học viện LS Mai Thôn //
32 Phaolô Nguyễn Xuân Vinh Học viện LS Mai Thôn //
33 Phanxicô Xaviê Lê Dũng Mạnh Học viện LS Mai Thôn //
34 Antôn Lê Văn Tùng Học viện LS Mai Thôn //
35 Tađêô Đặng Quốc Tiến Học viện LS Mai Thôn //
36 Gioan Phạm Quang Thường Học viện LS Mai Thôn //
37 Phaolô Nguyễn Trọng Phương Học viện LS Mai Thôn //
38 Phêrô Nguyễn Duy Phương Học viện LS Mai Thôn //
39 SH Vital Nguyễn Hữu Quang BềTrênCĐTaberd //
40 SH Arthur Nguyễn Phúc Đại CĐ LS Taberd //
41 SH Émilien Lê Phùng H.Vương CĐ LS Taberd //
42 SH Giuse Hoàng Đức Báu CĐ LS Taberd //
43 SH Siméon Phạm Quang Tùng CĐ LS Taberd //
44 SH Valentin Nguyễn Cao Quí CĐ LS Taberd //
45 SH Phêrô Nguyễn Xuân Trường CĐ LS Taberd //
46 SH Valéry An Nguyễn CĐ LS San José //
47 CSH Patrick Vu Hung CĐ LS San José //
48 SH Hồ Quốc Thắng CĐ LS Đức Minh //
49 SH Ph. Xavie Hà Thương Tỉnh CĐ LS Đức Minh //
50 SH G. Tẩy Giả Phạm V Trưởng CĐ LS Đức Minh //
51 SH Phaolô Hồ Văn Tự CĐ LS Đức Minh //
52 SH Joseph Lê Thành Tốt CĐ LS Đức Minh //
53 SH Phê Rô Thái Sơn Minh CĐ LS Phú Thọ //
54 SH Vincent Nguyễn Thăng Long CĐ LS Phú Thọ //
55 SH Matthéo Nguyễn Văn Nhân CĐ LS Phú Thọ //
56 SH Giuse Hồ Khắc Cảnh CĐ LS Phú Thọ //
57 SH Giuse Nguyễn Văn Lịch CĐ LS Phú Thọ //
58 SH Giuse Vũ Mạnh Quân CĐ LS Phú Thọ //
59 SH Valéry An Nguyen CĐ LS San Jose //
60 SH Joseph Lê Văn Vinh CĐ LS Đà Lạt //
61 SH Dosithé Nguyễn Đề Nghị CĐ LS Đà Lạt //
62 SH John Trần Văn Ba CĐ LS Phú Sơn //
63 SH Vũ Duy Năng CĐ LS Phú Sơn //
64 SH Desiré Lê Văn Nghiêm CĐ LS Bá Ninh //
65 SH Gustave Diệp Tuấn Đức CĐ LS BMT //
66 SH Vitor Trần Văn Bửu CĐ LS Huế //
67 LM Phanxicô Xaviê Phan Triêm Cha Xứ Sóc Trăng //
68 LM Clémente Nguyễn Tấn Lợi Cha Xứ Cần Thơ //
69 LM Giuse Nguyễn Tiến Lộc  Dòng Chúa Cứu Thế SG //
70 LM Phao Lô Trần Kỳ Minh    GĐ TTMV TP Mỹ Tho //
71 LM Phê RôVõ Vinh Phước Giá Xứ Mỹ Tho //
72 Soeur Teresa Võ Thiên Cư Dòng Nữ Tu LSVN //
73 Soeur M. Madalena Vũ Thị Thơ Dòng Nữ Tu LSVN //
74 Soeur Maria Trần Thị Kỷ Dòng Nữ Tu LSVN //
75 Soeur Anna Vũ Thị Kim Hoa Dòng Nữ Tu LSVN //
76 Thầy Nguyễn Thành Tài Thân hữu LS //
77 Thầy Phạm Văn Xuất Thân hữu LS //
78 Thầy Lê Văn Lực Thân hữu LS //
79 BS Nguyễn Dũng Chí LS Taberd 54 Ban Cố Vấn
80 Đinh Hoài Ngọc LS Taberd 63 //
81 Nguyễn Đức Thắng LS Taberd 54 //
82 DS Nguyễn Hữu Tín LS Taberd 62 //
83 KS Nguyễn Văn Công LS Taberd 56 //
84 BS Nguyễn Hải Nam LS Taberd 54 //
85 Huỳnh Thanh Sơn LS Mossard 63 //
86 Nguyễn Văn Ba Dominique LS Taberd 56 BLL CHS LSVN
87 Hồ Ngọc Nhuận LS Taberd 56 //
88 Lê Đình Thảo LS Taberd 74 //
89 Nguyễn Anh Hùng LS Adran //
90 Ng.T Bích Vân (baxa Hero) LS Adran //
91 AnhNguyễn  Bách LS Taberd 74 //
92 Nguyễn Tiến Hùng LS.100 //
93 Nguyễn Đình Minh Đức Minh //
94 Nguyễn Khánh Bình LS.100 //
95 Trịnh Văn Chung LS.100 //
96 Nguyễn Xuân Vinh LS Sóc Trăng BTC LSHN 2014
97 Triệu Xuân Bình LS Sóc Trăng //
98 Trương Thị Hiếu LS Sóc Trăng //
99 Chương Nam Phến LS Sóc Trăng //
100 Nguyễn Hữu Châu LS Sóc Trăng //
101 Nguyễn Bạch Hổ LS Sóc Trăng //
102 Nguyễn Thanh Phương LS Cần Thơ //
103 Đặng Thị Thuý Vân LS Cần Thơ //
104 Lê Hải Âu LS Cần Thơ //
105 Trần Văn Ninh Cộng tác Viên //
106 Nguyễn Thị Minh Thái Cộng tác Viên //
107 Trần Thị My LS Sóc Trăng Khách tham dự
108 Trần Xuân thấu LS Sóc Trăng //
109 Trần Văn Hôn LS Sóc Trăng //
110 Lý Quang Hùng LS Sóc Trăng //
111 Lê Phát Lợi LS Sóc Trăng //
112 Trần Thị Nhết LS Sóc Trăng //
113 Lê Minh Dân LS Sóc Trăng //
114 Trịnh Mỹ Tài LS Sóc Trăng //
115 Trần Trọng Tâm LS Sóc Trăng //
116 Tạ Đình Hiếu LS Sóc Trăng //
117 Nguyễn Phước Lành LS Sóc Trăng //
118 Đặng Thanh Liêm LS Sóc Trăng //
119 Nguyễn Thị Thu Thảo LS Sóc Trăng //
120 Nguyễn Thanh Phong LS Sóc Trăng //
121 Nguyễn Kim Cúc LS Sóc Trăng //
122 Lương Ngọc Cẩm LS Sóc Trăng //
123 Ngô Thị Nguyệt LS Sóc Trăng //
124 Tri Thị Ngởi LS Sóc Trăng //
125 Ngô Minh Tâm LS Sóc Trăng //
126 Tăng Bá Hảo LS Sóc Trăng //
127 Nguyễn Thanh Liêm LS Sóc Trăng //
128 Tăng Tiếu LS Sóc Trăng //
129 Võ Thúy Phượng LS Sóc Trăng //
130 Nguyễn Thanh Hoàng LS Sóc Trăng //
131 Lê Văn Quang LS Sóc Trăng //
132 Nguyễn Bạch Hiệp LS Sóc Trăng //
133 Nguyễn Thới Tình LS Sóc Trăng //
134 Vương Thị Hồng Hoa LS Sóc Trăng //
135 Tạ Đình Hân LS Sóc Trăng //
136 Trần Văn Quyền LS Sóc Trăng //
137 Mã Quang Đức LS Sóc Trăng //
138 Trịnh Quốc Việt LS Sóc Trăng //
139 Trịnh Cho LS Sóc Trăng //
140 Trần Thiên Hó LS Sóc Trăng //
141 Nguyễn Thái Bình LS Sóc Trăng //
142 Đào Vĩnh Tiến LS Sóc Trăng //
143 Nguyễn Văn Tình LS Sóc Trăng //
144 Thái Thành Quang LS Sóc Trăng //
145 Tôn Quang Diệu LS Sóc Trăng //
146 Lý Thị Hồng LS Sóc Trăng //
147 Nguyện Thị Thanh Nga LS Sóc Trăng //
148 Cao Thị Hiếu LS Sóc Trăng //
149 Phan Kim Thanh LS Sóc Trăng //
150 Phan Thị Trí LS Sóc Trăng //
151 Nguyễn Thị Bích Hòa LS Sóc Trăng //
152 Trương Trinh Dũng LS Sóc Trăng //
153 Trần Thượng Viễn LS Sóc Trăng //
154 Tiêu Ngọc Tuyền LS Sóc Trăng //
155 Đoàn Văn Đức LS Sóc Trăng //
156 Vũ Thị Hiền LS Sóc Trăng //
157 Đinh Thị Vóc LS Sóc Trăng //
158 Trịnh Quốc Việt LS Sóc Trăng //
159 Trịnh Cho LS Sóc Trăng //
160 CSH Benoit Hoàng CSH LS Sóc Trăng //
161 CSH Cao Biền CSH LS Sóc Trăng //
162 CSH Phạm Đình Tú CSH LS Sóc Trăng //
163 CSH Hoàng Cảnh CSH LS Sóc Trăng //
164 CSH Phạm Công Tâm CSH LS Sóc Trăng //
165 CSH Dương Kim Quới CSH LS Sóc Trăng //
166 Lê Hải Âu LS Cần Thơ //
167 Đặng Thúy Vân LS Cần Thơ //
168 Nguyễn Thanh Phương LS Cần Thơ //
169 Nguyễn Văn Chính LS Cần Thơ //
170 Nguyễn Hữu Thanh LS Cần Thơ //
171 Thái Phước Tài LS Cần Thơ //
172 Lê Quang Kiệt LS Cần Thơ //
173 Nguyễn Ngọc Bi LS Cần Thơ //
174 Trần Văn Phước LS Cần Thơ //
175 Nguyễn Thị Thanh LS Cần Thơ //
176 Đỗ Thị Kim Siêng LS Cần Thơ //
177 Nguyễn Văn Thanh LS Cần Thơ //
178 Nguyễn Phước Mi LS Cần Thơ //
179 Phùng Văn Năm LS Cần Thơ //
180 Phạm Thị Bạch Yến LS Cần Thơ //
181 Bùi Văn thanh LS Cần Thơ //
182 Lư Hớn Kia LS Cần Thơ //
183 Huỳnh Thị Trang LS Cần Thơ //
184 Nguyễn Văn Tươi LS Cần Thơ //
185 Lâm Văn Giào LS Cần Thơ //
186 Trần Đình Quốc LS Cần Thơ //
187 Đỗ Tấn Lộc LS Cần Thơ //
188 Nguyễn Trung Hiếu LS Cần Thơ //
189 Huỳnh Thị Loan LS Cần Thơ //
190 Nguyễn Thị Lệ Hương LS Cần Thơ //
191 Lê Hữu Quang Điều LS Cần Thơ //
192 Nguyễn Thị Lệ Hương LS Cần Thơ //
193 Nguyễn Thị Hải LS Cần Thơ //
194 Nguyễn Văn Mâm LS Cần Thơ //
195 Trần Ngọc Phúc LS Cần Thơ //
196 Huỳnh Cung LS Cần Thơ //
197 Lâm Hồng Lắm LS Cần Thơ //
198 Nguyễn Văn Tánh LS Cần Thơ //
199 Lâm Minh Quốc Tuấn LS Cần Thơ //
200 Nguyễn Hữu Phước LS Cần Thơ //
201 Lâm Đức Huệ LS Cần Thơ //
202 Nguyễn Thúy Hồng LS Cần Thơ //
203 Bùi Thị Ngọc Yến LS Cần Thơ //
204 Phan Thành Trung LS Chánh Hưng //
205 Trương Quốc Thái LS Chánh Hưng //
206 Nguyễn Văn Dũng LS Chánh Hưng //
207 Đặng Văn Minh LS Chánh Hưng //
208 Nguyễn Ngọc Thơm Bá Ninh - Nha Trang //
209 Đào Tăng Chương Bá Ninh - Nha Trang //
210 Vũ Đình Côn Bá Ninh - Nha Trang //
211 CSH Phan Huy Hà Bá Ninh - Nha Trang //
212 Nguyễn Văn Sơn Bá Ninh - Nha Trang //
213 Lê Văn Hảo Bá Ninh - Nha Trang //
214 Vũ Văn Hải Bá Ninh - Nha Trang //
215 Dương Minh Hải Bá Ninh - Nha Trang //
216 Vũ Tiến Thành Bá Ninh - Nha Trang //
217 Trần Văn Nghĩa Bá Ninh - Nha Trang //
218 Nguyễn Phát Bá Ninh - Nha Trang //
219 Nguyễn Văn Linh Bá Ninh - Nha Trang //
220 Nguyễn Thành Hưng Kim Phước - Kontum //
221 Trần Long Hải Kim Phước - Kontum //
222 Hồ Thanh Tuấn Kim Phước - Kontum //
223 Nguyễn Văn Phong Kim Phước - Kontum //
224 Ngô Thanh Tùng Kim Phước - Kontum //
225 Nguyễn Mạnh Phát Kim Phước - Kontum //
226 Nguyễn Thanh Vân Kim Phước - Kontum //
227 Trần Đình Luật Kim Phước - Kontum //
228 Đỗ Văn Lê Kim Phước - Kontum //
229 Vũ Phúc Hải Kim Phước - Kontum //
230 Đỗ Việt Trung LS Ban Mê Thuột //
231 Phan Như Oai LS Ban Mê Thuột //
232 Lê Thị Ngân Hoàng LS Ban Mê Thuột //
233 Vương Hữu Thái LS Ban Mê Thuột //
234 Đỗ Thị ViệtNga LS Ban Mê Thuột //
235 Trần Xuân Hồng LS Ban Mê Thuột //
236 Quách Sanh LS Ban Mê Thuột //
237 Đậu Thị Quý LS Ban Mê Thuột //
238 Phan Thị Như Phương LS Ban Mê Thuột //
239 Nguyễn Trung Quân LS Ban Mê Thuột //
240 Nguyễn Tấn Hùng LS Ban Mê Thuột //
241 Trần Quốc Phong LS Ban Mê Thuột //
242 Phạm Văn Dũng LS Ban Mê Thuột //
243 Lê Thị Thu Hoa LS Ban Mê Thuột //
244 Nguyễn Văn Phá LS Ban Mê Thuột //
245 Lê Quang Khiêm Bình Lợi - Qui Nhơn //
246 CSH Nguyễn Thế Hậu Bình Lợi - Qui Nhơn //
247 Đoàn Anh Nhơn Bình Lợi - Qui Nhơn //
248 Ngô Thanh Long Bình Lợi - Qui Nhơn //
249 Lê Quang Cường Pellerin - Huế //
250 Nguyễn Văn Bình Pellerin - Huế //
251 Anh Vương Thê Hạnh Pellerin - Huế //
252 Hoàng Quý (cháu A.Hạnh) Pellerin - Huế //
253 Nguyễn Văn Khôi Pellerin - Huế //
254 CSH Nguyễn HoàngĐông Pellerin - Huế //
255 Nguyễn Trọng Kiên Pellerin - Huế //
256 Nguyễn Văn Hành Pellerin - Huế //
257 Đỗ Thành Lũy Pellerin - Huế //
258 Nguyễn Danh Pellerin - Huế //
259 Châu Hải Dân Pellerin - Huế //
260 Nguyễn Anh Hùng LS Adran Đà Lạt //
261 Ng.T Bích Vân (baxa Hero) LS Adran Đà Lạt //
262 BS Lương Huỳnh Ngân LS Adran Đà Lạt //
263 Tô Văn Tuấn LS Adran Đà Lạt //
264 Nguyễn Quang Hiền LS Adran Đà Lạt //
265 Đặng Hoàng Hà LS Adran Đà Lạt //
266 Đặng Công Hào LS Adran Đà Lạt //
267 Nhan Thành Hiển LS Adran Đà Lạt //
268 Phạm Đình Ngọc LS Adran Đà Lạt //
269 Lữ Châu Trực LS Adran Đà Lạt //
270 Lý Thanh Tâm LS Adran Đà Lạt //
271 Trịnh Thanh Tuấn LS Adran Đà Lạt //
272 BS Khâu Văn Nghiêm LS Adran Đà Lạt //
273 Lê Văn Bạch Ngọc LS Adran Đà Lạt //
274 Lê Hoàng Hồ LS Adran Đà Lạt //
275 Nguyễn Ngọc Long LS Adran Đà Lạt //
276 Nguyễn Minh Hoàng LS Adran Đà Lạt //
277 Đặng Thị Quý LS Adran Đà Lạt //
278 Nguyễn Văn Cang LS Adran Đà Lạt //
279 Phùng Quốc Minh LS Adran Đà Lạt //
280 Hứa Chánh Minh LS Adran Đà Lạt //
281 Trần Gia Duy LS Adran Đà Lạt //
282  Nguyễn Văn Minh LS Adran Đà Lạt //
283 Lý Đoàn Quân LS Adran Đà Lạt //
284 Nguyễn Văn Chánh LS Adran Đà Lạt //
285 Tạ Đình Minh LS Adran Đà Lạt //
286 Nguyễn Hoàng Phi LS Adran Đà Lạt //
287 Phí Tường Trung LS Adran Đà Lạt //
288 Nguyễn Phát LS Adran Đà Lạt //
289 Nguyễn Duy Lễ LS Adran Đà Lạt //
290 Nguyễn Đình Tân LS Adran Đà Lạt //
291 Phan Thị Nam Trân LS Adran Đà Lạt //
292 Trần Vinh Quang LS Adran Đà Lạt //
293 Vân Anh LS Adran Đà Lạt //
294 Đỗ Tri Phương LS Kỹ Thuật Đà Lạt //
295 Trần Thanh Bình LS Kỹ Thuật Đà Lạt //
296 LM Phao Lô Trần Kỳ Minh LS Mỹ Tho //
297 LM Phê RôVõ Vinh Phước LS Mỹ Tho //
298 Anh Dương Tiến Dũng LS Mỹ Tho //
299 Nguyễn Hoàng Tuấn Cựu La San Đồi K.100 //
300 Trần Thị Kim Thoa (phu nhân) Cựu La San Đồi K.100 //
301 Nguyễn Hữu Mùi P.62 LS Mossard Thủ Đức //
302 Mai Chí Thành P.62 LS Mossard Thủ Đức //
303 Huỳnh Thanh Sơn P.63 LS Mossard Thủ Đức //
304 Phu nhân Huỳnh Thanh Sơn LS Mossard Thủ Đức //
305 Lê Ngọc Tiết P.68 LS Mossard Thủ Đức //
306 Nguyễn Viết Hiệp P.68 LS Mossard Thủ Đức //
307 Vương Ngọc Long LS Mossard Thủ Đức //
308 Phạm Văn Thịnh LS Mossard Thủ Đức //
309 Thầy Marciel Thiện LS Taberd SG //
310 Thầy Lê Minh Ngữ LS Taberd SG //
311 Trần Khắc Cung P.58 LS Taberd SG //
312 Anh Ba Dominique (JAP) P.58 LS Taberd SG //
313 Chị Ba Dominique (JAP) LS Taberd SG //
314 Trần Minh Lễ P.58 LS Taberd SG //
315 Võ Văn Thuận P.60 LS Taberd SG //
316 Nguyễn Chí Thân P.62 LS Taberd SG //
317 Bùi Hưng Thái P.62 LS Taberd SG //
318 Phan Huỳnh Long P.63 LS Taberd SG //
319 Lê Hoàng Hải P.63 LS Taberd SG //
320 Phạm Trọng Yên P.63 LS Taberd SG //
321 Nguyễn Minh Tân P.63 LS Taberd SG //
322 Phạm Chi Lăng P.65 LS Taberd SG //
323 Phạm Ngọc Thành LS Taberd SG //
324 Vũ Ngọc Anh P.68 LS Taberd SG //
325 Phan Huỳnh Long P.70 LS Taberd SG //
326 Ngô Quang Đức P.72 LS Taberd SG //
327 Phạm Văn Phụng P.74 LS Taberd SG //
328 Nguyễn Thanh TâmP.74 LS Taberd SG //
329 Ngô Hùng Dũng P.74 LS Taberd SG //
330 Huỳnh Ngọc Lâm P.76 LS Taberd SG //
331 Nguyễn Minh Hoàng P.75 LS Taberd SG //
332 Nguyễn Thị Tuyết Vân P.75 LS Taberd SG //
333 Nguyễn Thị La Linh P.75 LS Taberd SG //
334 Nguyễn Hoàng Chương P.75 LS Taberd SG //
335 Nguyễn Phương Hoài P.75 LS Taberd SG //
336 Nguyễn Kim Hùng P.75 LS Taberd SG //
337 Lê Mộng Lân P.75 LS Taberd SG //
338 Nguyễn Kim Quang P.75 LS Taberd SG //
339 Nguyễn Anh Tuấn P.75 LS Taberd SG //
340 Nguyễn Trung Nam P.75 LS Taberd SG //
341 Nguyễn Đức Hòa P.75 LS Taberd SG //
342 Phạm Trung Việt P.75 LS Taberd SG //
343 Đào Đức Nguyên P.75 LS Taberd SG //
344 Nguyễn Mạnh Hùng P.75 LS Taberd SG //
345 Trần Văn Bửu P.75 LS Taberd SG //
346 Hồng Hiếu Nam P.75 LS Taberd SG //
347 Chị Ngọc (phu nhân a.Nam) LS Taberd SG //
348 Phạm Văn Lưu P.75 LS Taberd SG //
349 Phan Anh Tuấn P.75 LS Taberd SG //
350 Bùi Quang Hiếu P.75 LS Taberd SG //
351 Nguyễn Bá Hiền P.75 LS Taberd SG //
352 Đặng Thanh Cảnh P.75 LS Taberd SG //
353 Trần Văn Vụ P.75 LS Taberd SG //
354 Trần Đình Quang Ánh P.75 LS Taberd SG //
355 Nguyễn Thái Ân P.75 LS Taberd SG //
356 Nguyễn Thanh Sơn P.75 LS Taberd SG //
357 Nguyễn Phúc P.75 LS Taberd SG //
358 Châu Thanh Lưu P.75 LS Taberd SG //
359 Lâm Sơn HoàngP.78 LS Taberd SG //
360 Nguyễn Thanh bình P.78 LS Taberd SG //
361 Lê Minh Châu P.78 LS Taberd SG //
362 Nguyễn Hữu Diên P.78 LS Taberd SG //
363 Trần Anh dũng P.78 LS Taberd SG //
364 Lý Xuân Trường P.78 LS Taberd SG //
365 Dương Minh Tâm P.78 LS Taberd SG //
366 Nguyễn Quang Vinh P.78 LS Taberd SG //
367 Trương Nhuận Nam P.78 LS Taberd SG //
368 Dương Minh Sanh P.78 LS Taberd SG //
369 Nguyễn Tấn Đức P.78 LS Taberd SG //
370 Đặng Ngọc Thành LS Taberd SG //
371 Thầy Nguyễn Văn Tâm LS Đức Minh SG //
372 Nguyễn Quý Vinh LS Đức Minh SG //
373 Dương Thành Tuấn LS Đức Minh SG //
374 Thầy Hà Quốc Long LS Đức Minh SG //
375 Thầy Trần Côn Sơn LS Đức Minh SG //
376 Thầy Trần Hiến LS Đức Minh SG //
377 Đinh Cẩm Hùng LS Đức Minh SG //
378 Trần Xuân Hòa LS Đức Minh SG //
379 Phương Văn Tâm LS Đức Minh SG //
380 Nguyễn Văn Long LS Đức Minh SG //
381 Ma Mạnh Phụng LS Đức Minh SG //
382 Vũ Minh Hải LS Đức Minh SG //
383 Trần Văn Đức LS Đức Minh SG //
384 Nguyễn Khánh Hòa LS Đức Minh SG //
385 Nguyễn Hùng Anh LS Đức Minh SG //
386 Nguyễn Khoa Dũng LS Đức Minh SG //
387 Đỗ Văn Ngọc LS Đức Minh SG //
388 Hồ Tấn Lộc LS Đức Minh SG //
389 Phạm Viết Hùng LS Đức Minh SG //
390 Trần Đình Cón LS Đức Minh SG //
391 Trần Đức Thành LS Đức Minh SG //
392 Nguyễn Đức Huy LS Đức Minh SG //
393 Phạm Thanh Minh LS Đức Minh SG //
394 Lê Hoàng Hải LS Đức Minh SG //
395 Nguyễn Tài LS Đức Minh SG //
396 Đào Trọng Cường LS Đức Minh SG //
397 Phu nhân Đ. Trọng Cường LS Đức Minh SG //
398 Nguyễn Phú Thọ LS Đức Minh SG //
399 Lý Văn Quang LS Đức Minh SG //
400 Lý Văn Thống LS Đức Minh SG //
401 Viên Ngọc Nam LS Đức Minh SG //
402 Hồ Văn Trọn LS Đức Minh SG //
403 Trương Đình Thạc LS Đức Minh SG //
404 Nguyễn Trí Đủ LS Đức Minh SG //
405 Lê Hoàng Sơn LS Đức Minh SG //
406 Trương Minh Tâm LS Đức Minh SG //
407 CÔ Đặng Thị Thanh Vân LS Đức Minh SG //
408 Nghiêm Sỉ Khôi LS Đức Minh SG //
409 Trần Văn Sơn LS Đức Minh SG //
410 Phạm Quốc Toản LS Đức Minh SG //
411 Nguyễn Thị Mộng Điệp LS Đức Minh SG //
412 Lê Bảo Thương LS Đức Minh SG //
413 Quách Bá Thiện LS Đức Minh SG //
414 Nguyễn Văn Hiệp LS Đức Minh SG //
415 Tạ Văn Hiển LS Đức Minh SG //
416 Trần Tiến Hòa LS Đức Minh SG //
417 Phạm Trọng Tiến LS Đức Minh SG //
418 Hồ Tấn Lộc LS Đức Minh SG //
419 Hồ Văn Sang LS Đức Minh SG //
420 Lê Quang Khanh LS Đức Minh SG //
421 Giã Hoàng Nhựt LS Đức Minh SG //
422 Nguyễn Anh Phương LS Đức Minh SG //
423 Trần Thái Hiển LS Đức Minh SG //
424 Nguyễn Tấn Nhơn LS Đức Minh SG //
425 Nguyễn Hữu Đức LS Đức Minh SG //
426 Ngô Ngọc Việt Quyên LS Đức Minh SG //
427 Nguyễn Duy Thanh LS Đức Minh SG //
428 Nguyễn Ngọc Thành LS Miche + Providnce //
429 Mai Thanh Loan LS Miche + Providnce //
430 Nguyễn Thị Khôi LS Miche + Providnce //
431 Nguyễn Thành Lộc LS Miche + Providnce //
432 Trần Ngọc Kỷ LS Miche + Providnce //
433 Lê Văn Ven LS Miche + Providnce //
434 Bùi Thị Vân LS Miche + Providnce //
435 Nguyễn Văn Hưng LS Miche + Providnce //
436 Huỳnh Thanh Nguyệt LS Miche + Providnce //
437 Thomas LS Miche + Providnce //
438 Ma Hon Khiêm LS Miche + Providnce //
439 Lâm Nhi Trang LS Miche + Providnce //
440 Lê Văn Sắc LS Miche + Providnce //
441 Nguyễn Thị Kim Dung LS Miche + Providnce //
442 Dương Minh Công LS Miche + Providnce //
443 Nguyễn Duy Tân LS Miche + Providnce //
444 Nguyễn Thị Kim Hoa LS Miche + Providnce //
445 Nguyễn Thị Thu Nhàn LS Miche + Providnce //
446 Trịnh Đình Quý LS Miche + Providnce //
447 Trần Thị Thanh Hương LS Miche + Providnce //
448 Botum LS Miche + Providnce //
449 Nguyễn Văn Thế LS Miche + Providnce //
450 Phạm Tiến Dũng LS Miche + Providnce //
451 Phạm Nhân Chủ LS Miche + Providnce //
452 Lưu Thị Tuyết LS Miche + Providnce //
453 Phu Hoàng Hoa LS Miche + Providnce //
454 Phu Hoàng Yến LS Miche + Providnce //
455 Phạm Văn Thu LS Miche + Providnce //
456 Đỗ Mỹ Hoàng LS Miche + Providnce //
 
Trong danh sách trên đây còn thiếu tên rất nhiều promo, đề nghị quý anh chị các trường nhanh chóng gửi danh sách mua Thẻ 3D về BTC để kịp làm bảng tên và tiện việc sắp xếp trong sinh hoạt. Hạn chót vào ngày thừ Hai - 04/8/2014.
 
Kính mời quý anh chị đóng góp ủng hộ và mua Thẻ 3D tham dự chương trình LSHN 2014.
 
Trân trọng cảm ơn.
Xuân Vinh - 0903 874 616.
Tài khoản Ngân hàng ACB: 50912009.
 
Đ/C: 176 Đường 11, Phường Phước Bình, Quận 9, TP/HCM.
 
 
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ
                                     LA SAN HỘI NGỘ 2014
                                                   ---***---
 

 
STT
 
 
HỌ VÀ TÊN MTQ
 
TRƯỜNG CŨ
    SỐ TIỀN  
GHI CHÚ
01 Anh Nguyễn Anh Hùng LS Adran ĐL    2.000.000.đ 10/11/2013
02 Anh Phan Thành Trung LS Chánh Hưng  10.000.000.đ 10/11/2013
03 SH Valéry An Nguyen CĐ LS In USA  10.500.000.đ 08/12/2013
04 BS Nguyễn Dũng Chí LS Taberd 54    5.000.000.đ 22/12/2013
05 Anh Nguyễn Đức Thắng LS Taberd 54    5.000.000.đ 22/12/2013
06 CHS Ẩn Danh - LS Taberd 58 Gửi BS Chí    2.100.000.đ 19/01/2014
07 Anh Đoàn Anh Nhơn LS Bình Lợi QN     1.000.000đ 27/01/2014
08 Anh Chung Bá Sang LS Đức Minh    6.300.000.đ 06/4/2014
09 Anh Trần Xuân Thu LS Sóc Trăng    2.100.000.đ 21/4/2014
10 Chị Dương Tố Kim LS Sóc Trăng    1.050.000.đ 29/4/2014
11 Chị Trịnh Thục Vân Thân hữu LSST    1.050.000.đ 29/4/2014
12 Anh Lê Đình Loan LS Sóc Trăng    1.050.000.đ 07/6/2014
13 Tập Thể Promo 78 LS Taberd  10.000.000.đ 08/6/2014
14 Hứa Tòng Đức & Trần.T.Lưu LS Sóc Trăng    2.100.000.đ 10/6/2014
15 CSH Nguyễn Đăng Quang LS Sóc Trăng  10.000.000.đ 11/6/2014
16 Anh Vương Thế Hỷ LS Pellerin Huế    2.100.000.đ 11/6/2014
17 Anh Nguyễn Chí Thân LS Taberd 61     1.000.000đ 13/6/2014
18 Anh Nguyễn Hồng Phúc LS Taberd 73     1.000.000đ 13/6/2014
19 Tập Thể Promo 62 LS Taberd 62     3.000.000đ 14/6/2014
20 Anh Ba Dominique LS Taberd 58     5.700.000đ 14/6/2014
21 Anh Vương Ngọc Long LSMossard     2.000.000đ Đăng ký
22 CHS LS Puginier Hanoi gửi Fr Phát BTGT     3.150.000đ 21/6/2014
23 Anh Nguyễn Tấn Nghĩa LS Taberd 65     2.020.000đ 23/6/2014
24 Anh Nguyễn Việt Hiệp LS Mossard 68     1.000.000đ 24/6/2014
25 DS Nguyễn Hữu Tín LS Taberd 58     2.000.000đ 27/6/2014
26 Cựu Giáo Viên LS Đức Minh     1.000.000đ 28/6/2014
27 Anh Phạm Trọng Yên LS Taberd 63     2.100.000đ 01/7/2014
28 Anh Tô Văn Trung LS Taberd 62     3.000.000đ 02/7/2014
29 Anh Du Trắc Bằng (USA) LS Taberd 65 2.100.000đ 05/7/2014
30 Nhóm cựu La San Khóa 60-70 LSĐồi NhaTrang 3.000.000đ 05/7/2014
31 Anh Huỳnh Thanh Sơn LS Mossard 63 5.000.000đ 06/7/2014
32 Anh Nhâm Tấn Tài (USA) LS Sóc Trăng 2.100.000đ 09/7/2014
33 Anh Huỳnh Công Anh (USA) Ban Mê Thuột    2.100.000đ 09/7/2014
 
34
Nhóm CHS Hải Ngoại
Promo 60 - LS Taberd
(P.V.Liên, N.Q.Minh, N..Đ.Huệ, G.T.Thuận, L.H.Dũng) 12.000.000đ 12/7/2014
35 Anh Lê Ngọc Tiết LS Mossard 1.000.000đ 14/7/2014
36 BS Nguyễn Hải Nam LS Taberd 54 5.000.000đ 16/7/2014
37 Anh Ngô Quang Đức LS Taberd 72 1.000.000đ 17/7/2014
38 Anh Ngô Hớn Diệu LS Sóc Trăng 2.100.000đ 19/7/2014
39 BS Khau Nghiem Van - France LS Adran ĐL 2.700.000đ 21/7/2014
40  Anh Vương Thế Hạnh - USA LS Pellerin Huế 2.100.000đ 22/7/2014
41 Chị Vũ Thị Hiền LS Sóc Trăng 2.000.000đ 30/7/2014
42 Quách Minh LS Sóc Trăng 2.100.000đ 02/8/2014
43 Nhóm CHS LS Cần Thơ LS Cần Thơ 3.500.000đ 02/8/2014


02/8/2014 - Tổng cộng: 146.120.000đ.
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Cựu học sinh LASAN Banmêthuột
Email : lasankbuon@gmail.com 
SĐT liên lạc : 0919.589.979